juni 9, 2017

ERFGOEDONDERZOEK-BOUWHISTORISCH ONDERZOEK-BEHEERSPLAN

Als eigenaar of gebruiker van een beschermd goed wordt u geconfronteerd met de verantwoordelijkheden die het behoud ervan met zich meebrengt.

Ontrafel het verhaal van uw pand met een bouwhistorisch onderzoek als middel tot een weloverwogen en verantwoorde integratie van de nog bestaande erfgoedwaarden binnen uw woon- en werkcomfort.

U heeft een middel nodig om uw onroerend erfgoed met zijn inherente erfgoedwaarde(n) te beheren? hiertoe dient een beheersplan.

U heeft een unieke verzameling objecten met een erfgoedverhaal die al dan niet verweven zijn met de geschiedenis van een historisch pand of monument? Wij zorgen voor een inventaris van uw collectie en/of cultuurgoederen.

Wij vullen onze theoretische kennis aan met een vaktechnische achtergrond.