november 2, 2021

Beheersplan

 

Een beheersplan is tegelijk een visiedocument én een werkinstrument. Het biedt u enerzijds een langetermijnvisie (looptijd van 24 jaar) op het beheer van uw site en anderzijds fungeert het als draaiboek voor het uitvoeren van een effectief beheer.

Het beheer is afhankelijk van diverse factoren zoals het type erfgoed, de locatie, het gebruik, huidige toestand … . Daarom is de opmaak van een beheersplan maatwerk. Het vraagt een breed kennisveld op het vlak van kunstgeschiedenis, archeologie, heemkunde, … en een geïntegreerde benadering naar andere beleidsvelden toe zoals ruimtelijke ordening, natuur, toerisme, …

Een beheersplan biedt nog extra voordelen:

  • U kan een premie van minstens 40% bekomen op de beheerswerkzaamheden.
  • Werkzaamheden die reeds in uw beheersplan werden opgenomen behoeven niet opnieuw goedgekeurd te worden.
  • Tevens kan u met dit document uw erkenning als open erfgoed (erfgoed dat actief en op regelmatige basis wordt open gesteld voor het publiek) of ZEN-erfgoed (erfgoed dat door zijn aard geen economisch nut bezit) aanvragen.
  • Roerende goederen binnen uw beschermde site die niet op de lijst van cultuurgoederen werden opgenomen kunnen met een gemotiveerde opname in het beheersplan (hun algemene erfgoedwaarde en/of een waarde gerelateerd aan het monument) ook erkend worden.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor de opmaak van uw beheersplan op maat van uw erfgoedsite en zijn diverse actoren en doelstellingen.