november 15, 2023

CHE-rapport

Een CHE-rapport is een bouwhistorische studie die de aan- of afwezigheid van erfgoedwaarden voor een bepaald gebouw of geheel van gebouwen weergeeft. Deze rapporten worden opgemaakt voor onroerende goederen die gelegen zijn in een zogenaamde CHE-zone, dat is een woongebied met een culturele, historische- en/of esthetische waarde. Panden met een mogelijke erfgoedwaarde die in een dergelijk gebied gelegen zijn dienen in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning een CHE-rapport te laten opmaken. Dit rapport dient als instrument voor de vergunningverlenende overheid om de geplande werken en de erfgoedwaarden van een gebouw op elkaar te kunnen afstemmen: Wat mag er gewijzigd worden? Wat moet er behouden blijven? Op welke manier kan het ontwerpplan de waardevolle elementen ondersteunen? Wanneer u een rapport laat opmaken voor de ontwerpfase kan u bij de opmaak van uw plannen direct en concreet rekening houden met de aanwezige erfgoedelementen.

Het CHE-rapport geeft ons inzicht in de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het onroerend goed. Het omvat een beschrijving van de actuele toestand waarin alle erfgoedelementen van het pand geïnventariseerd worden. Aan het rapport wordt tevens een waardestelling toegevoegd waarin de verschillende waardevolle en storende bouwelementen van het pand worden opgesomd.

Het CHE-rapport dient opgemaakt te worden bij vergunnings- of meldingsplichtige werken aan onroerende goederen gelegen in een CHE-zone waar erfgoedwaarden gekend zijn of verwacht worden ongeacht hun erfgoedstatuur. Dit rapport biedt richtlijnen voor het behouden en/of restaureren van de bouwelementen.

Wat kan het Hofke ter Musse concreet voor u doen? 

  • Wij maken uw CHE-rapport op in het kader van vergunnings- of meldingsplichtige werken die u wenst uit te voeren in uw pand
  • Na oplevering toetsen wij de onderzoeksresultaten aan uw bouwplannen en verlenen advies over het integreren van de aanwezige erfgoedwaarden in uw ontwerpplannen

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.