november 15, 2023

Erfgoedinventaris

Een erfgoedinventaris is een rudimentaire vorm van bouwhistorisch onderzoek aangezien een zuivere identificatie en beperkte beschrijving van de waardevolle erfgoedelementen inherent zijn aan een inventaris. De inhoud van een erfgoedinventaris kan variëren naar gelang de doelstelling.

Er kan algemeen geografisch gewerkt worden waarbij alle waardevolle erfgoedelementen gelegen binnen een bepaald gebied geïnventariseerd worden zoals bv. een historische dorpskern. De inventaris kan ook thematisch-typologisch gebeuren waarbij een bepaald thema of bouwkundige typologie het uitgangspunt vormt, bv. art deco woningen.

Een erfgoedinventaris kan dienen als een beheers- en beleidsinstrument voor bv. de uitbouw van een eigen onroerend erfgoedbeleid, de promotie van cultuur- of erfgoedtoerisme, … Daarnaast maakt een dergelijke inventaris duidelijk of er in een bepaald plan- of projectgebied bouwkundige en/of landschappelijk waardevolle elementen aanwezig zijn. Zo kan een erfgoedinventaris zowel de schadelijke als de gunstige effecten van de geplande bestemmingen of ingrepen op de erfgoedwaarden in kaart brengen.

Wat kan het Hofke ter Musse concreet voor u doen?

  • Wij maken uw erfgoedinventaris op op basis van eigen veldwerk
  • Wij maken uw erfgoedinventaris op op basis van reeds aanwezige gegevens
  • Wij actualiseren of verrijken de reeds bestaande erfgoedinventaris

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.