december 1, 2021

Vaktechnische achtergrond

Wij vullen onze theoretische kennis aan met een vaktechnische achtergrond.

Enerzijds kunnen wij ons beroepen op onze ervaring in het restaureren en consolideren van antieke meubelen. Onze hout-technische kennis reikt echter verder, van decoratieve interieurelementen en traditioneel schrijnwerk tot ambachtelijk vervaardigde (dak)constructies.

Anderzijds kunnen wij ervaring aantonen betreffende restauratie en consolidatie van klein bouwkundig erfgoed zoals bijvoorbeeld veldkapellen en bakovens.  Naast algemene materiaaltechnische kennis mbt dakconstructies, voeg- en metselwerk, vloeren, …, bezitten wij tevens expertise op het vlak van rotspleisters en stuc- en staffwerk.

Gedreven door onze passie voor techniek leerden wij eveneens werken met wind- en watermolens en de daarbij onontbeerlijke kennis van onderhoud en kleine herstellingswerken aan deze machines.