november 2, 2021

Bouwhistorisch onderzoek

Een historisch pand heeft doorheen de tijd doorgaans tal van veranderingen ondergaan om het aan te passen aan de (nieuwe) noden van zijn (nieuwe) gebruiker qua leefcomfort of naar de ‘mode’ van de tijd. De sporen die deze veranderingen hebben nagelaten in bv het muurwerk worden geïnventariseerd en vergeleken met bronmateriaal zoals historische kaarten en archieven.

Voor het uitvoeren hiervan kan een onderzoekspremie worden aangevraagd.

De bouwhistorische nota vormt tevens ook een onderdeel van het beheersplan.