november 2, 2021

Bouwhistorisch onderzoek

Een historisch pand heeft doorheen de tijd doorgaans tal van veranderingen ondergaan om het aan te passen aan de (nieuwe) noden van zijn (nieuwe) gebruiker qua leefcomfort of naar de ‘mode’ van de tijd. De sporen die deze veranderingen hebben nagelaten in bv. het muurwerk worden geïnventariseerd en vergeleken met bronmateriaal zoals historische kaarten en archieven. De bouwhistorische opname omvat bijgevolg een onderzoek ter plaatse, een historisch-archivalisch onderzoek en een waardestelling en geeft op deze manier inzicht in de bouwgeschiedenis en de (nog) aanwezige erfgoedwaarden.

Het pand of bouwkundig ensemble en zijn directe omgeving vormen de basis van het onderzoek. Bij het onderzoek ter plaatse worden zowel exterieur als interieur uitvoerig onderzocht en gedocumenteerd (beschrijving en foto-inventaris). Een bouwhistorische opname is in se niet destructief, enkel de zichtbare of gemakkelijk zichtbaar te maken bouwsporen worden geïnventariseerd. Deze opname ter plaatse wordt aangevuld met een historisch-archivalisch onderzoek waarbij zowel de nodige literatuur en archieven als iconografische en cartografische bronnen worden geraadpleegd.

Een bouwhistorische opname kan om diverse redenen worden opgemaakt en kan gebeuren voor elk historisch architecturaal object ongeacht zijn erfgoedstatuut. Zo is de informatie die een dergelijke nota verschaft cruciaal in het kader van een bouwaanvraag, een restauratie of een herbestemmingsonderzoek.

Een bouwhistorische nota wordt vaak als voorwaarde gesteld voor het verlenen van een omgevingsvergunning en dient daarom in een zo vroeg mogelijk stadium te worden uitgevoerd. Een dergelijke nota kan tevens worden opgemaakt om de aanvraag tot een bescherming als monument te onderbouwen of het beschermingsdossier te stofferen.

De bouwhistorische nota maakt ook deel uit van het beheersplan en van het CHE-rapport.

Wat kan het Hofke ter Musse concreet voor u doen?

  • Wij maken uw bouwhistorische nota op in het kader van kleine bouwkundige ingrepen, een restauratie of de aanvraag van een omgevingsvergunning
  • Wij maken uw bouwhistorische nota op als onderdeel van een herbestemmingsonderzoek, een beheersplan of een CHE-rapport
  • Na oplevering van de nota toetsen wij de onderzoeksresultaten aan uw bouwplannen en verlenen advies over het integreren van de aanwezige erfgoedwaarden in uw ontwerpplannen

Elk pand is uniek wat maakt dat elke bouwhistorische nota maatwerk is.

Vraag vrijblijvend uw offerte aan.

Voor het uitvoeren van een bouwhistorisch onderzoek van beschermd erfgoed of goederen gelegen in een erfgoedlandschap kunt u bij het Agentschap Onroerend Erfgoed een onderzoekspremie aanvragen.